Τομείς Ειδίκευσης

 • Αρχιτεκτονική τοπίου

  Ο σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο -ίσως και το- σπουδαιότερο βήμα για τη διαμόρφωση ενός τοπίου. Αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες, η εταιρεία σχεδιάζει μικρο-περιβάλλοντα υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας και πραγματικά ιδιαίτερα για κάθε περίπτωση (πάρκο αναψυχής , εμπορικό πάρκο, ξενοδοχείο, πράσινο πόλεως, ιδιωτικός κήπος κ.α). Εξασφαλίζοντας μελετημένο και άρτιο σχεδιασμό επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους κατασκευής αλλά και την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης (κατανάλωση ενέργειας, νερού, αναλώσιμων και εργατικών).

 • Κατασκευή έργων πρασίνου

  Η κατασκευή ενός έργου πρασίνου είναι μια δραστηριότητα πολύπλοκη και εξαιρετικά απαιτητική. Συνιστά την αρμονική συνεργασία της γεωπονίας, της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας για την επίτευξη ενός περιβαλλοντικά αειφορικού, αισθητικά ικανοποιητικού και λειτουργικά άρτιου τεχνικού έργου. Η εταιρεία του κ. Φίλη Αθανάσιου έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πρασίνου της Αττικής αλλά και κάποιους από τους πιο απαιτητικούς κήπους ιδιωτικών κατοικιών και έχει καταφέρει με επαγγελματισμό και αφοσίωση εξαιρετικά αποτελέσματα.

 • Συντήρηση έργων πρασίνου

  Τα φυτοτεχνικά έργα αποτελούνται από ζωντανούς οργανισμούς και ως τέτοια κατά τη συντήρησή τους προϋποθέτουν ιδιαίτερες γεωπονικές γνώσεις, για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε είδους φυτού στις διάφορες εποχές του χρόνου, γνώσεις φυτοπροστασίας, γονιμότητας εδαφών και τεχνογνωσία καλλιεργητικών φροντίδων. Η συντήρηση των έργων πρασίνου περιλαμβάνει μια σειρά ετήσιων και εποχιακών εργασιών, που υποστηρίζονται εκ μέρους της εταιρείας από ειδικευμένους γεωπόνους και εργατικό προσωπικό.

 • Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

  Η εταιρεία διαθέτει και εγκαθιστά τα πλέον σύγχρονα συστήματα άρδευσης διαφόρων τύπων: με τεχνολογία εξοικονόμησης νερού, υπόγειας λειτουργίας, κεντρικού δικτύου με ενιαίο σύστημα ελέγχου (μονοκαλωδιακό σύστημα), απομακρυσμένου ελέγχου, συνδεόμενα με μετεωρολογικούς σταθμούς κ.α. Η σωστή άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα προσφέρει εξοικονόμηση κόστους συντήρησης λόγω μείωσης της απαιτούμενης ποσότητας νερού άρδευσης, ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών, ανάπτυξη χλοοτάπητα χωρίς κηλίδες ξήρανσης ή εξάπλωση μυκητιάσεων και αποφυγή πολλών ασθενειών στα φυτά.

 • Εγκατάσταση - συντήρηση χλοοτάπητα

  Η έλλειψη νερού, η σκίαση και η έντονη χρήση της γης δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα διατήρησης του χλοοτάπητα. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας χλοοτάπητα ή του κατάλληλου μείγματος σπόρων ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες αλλά και οδηγίες για τον εξειδικευμένο τρόπο συντήρησής του που είναι καθοριστικές για τη μακροχρόνια διατήρησή του.

 • Βελτίωση εδαφικού υποστρώματος

  Η εταιρεία πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου εξετάζει τη σύσταση του εδάφους και βελτιώνει το εδαφικό υπόστρωμα ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών που θα εγκατασταθούν. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και με υποστηρικτικές επεμβάσεις, όπως προσθήκη λιπασμάτων ή εδαφοβελτιωτικών (εδαφικά μείγματα, αδρανή υλικά, κ.λπ) ή την κατασκευή συστήματος αποστράγγισης κ.ά.

 • Κλάδευμα υψηλών δένδρων

  Πραγματοποιείται από την εταιρεία για την αποφυγή ατυχημάτων σε δημόσιους χώρους, ή για τον απεγκλωβισμό κλαδιών από ηλεκτροφόρα καλώδια. (χρησιμοποιείται γερανοφόρο όχημα και εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνοντας πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα).

 • Φυτοπροστατευτικός ψεκασμός δένδρων, θάμνων και καλλωπιστικών ανθέων

  Γίνεται με χρήση ειδικών μηχανημάτων ψεκασμού, την κατάλληλη εποχή με την εφαρμογή οικολογικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και με λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

 • Δημόσια έργα

  Φύτευση δένδρων σε νησίδες Εθνικών οδών, αναδάσωση μεγάλων εκτάσεων, κατασκευή πλατειών, αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων μεγάλων πόλεων είναι μερικές από τις εργασίες της εταιρείας μας που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες.

 • Κομποστοποίηση υπολειμμάτων φυτικής βιομάζας

  Η εταιρεία διαθέτει ειδική τεχνογνωσία κομποστοποίησης των φυτικών υπολειμμάτων (κλαδεύματα και κοπές χλοοτάπητα) που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή λιπάσματος. Σύμφωνη πάντοτε με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανάκτηση της ενέργειάς τους η εταιρεία από το 2006 μέχρι το 2015 υλοποίησε εργασίες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου του Δήμου Ελευσίνας. Ως εκ τούτου έχει επιλύσει στην πράξη τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την προσπάθεια παραγωγής ποιοτικού κομπόστ και είναι σε θέση να διαχειριστεί τα απόβλητα φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου χωρίς περιβαλλοντικό κόστος.